GoldBlue AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt GoldBlue AB (publ) för notering på NGM...