Grängesberg Exploration går vidare med företrädesemission – nu helt garanterad

Grängesberg Exploration går vidare med den planerade företrädesemissionen med aktier och teckningsoptioner till ett värde om upp till 42 miljoner kronor. 80 procent av emissionen är garanterad av det tidigare tillkännagivna garantikonsortiet och 20 procent är nu garanterat av ett toppgarantikonsortium.

Sista handelsdagen inklusive rätt till uniträtter är den 18 december medan teckningsperioden löper mellan den 28 december till den 15 januari 2021.

Aktien handlas ned cirka 2,5 procent i dagens handel.

https://mb.cision.com/Main/15169/3254714/1348704.pdf

https://news.cision.com/se/metallvarden-i-sverige-ab/r/grangesberg-exploration-holding-ab-beslutar-om-en-foretradesemission-om-hogst-cirka-42-miljoner-kron,c3254714

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire