Grängesberg Explorations emission övertecknad och utökas till 47 miljoner

Grängesberg Explorations fullt garanterade nyemission av units blev övertecknad till 373 procent, enligt ett pressmeddelande.

Som ett led i detta har bolaget valt att utöka storleken på emissionen till cirka 47 miljoner kronor före emissionskostnader från 42 miljoner kronor.

Då emissionen blivit övertecknad har inga garantiåtaganden behövts tas i anspråk, skriver bolaget.

Grängesberg skriver också att bolaget i enlighet med det garantiavtal som ingåtts ska göra en riktad emission av units till garanter och den finansiella rådgivaren G&W Fondkommission på motsvarande cirka 4,9 miljoner kronor.

Företrädesemissionen, utökade emissionen och ersättningen till garanter och den finansiella rådgivaren ökar antalet aktier i bolaget med 1 297 800 000 aktier till 3 177 401 687 aktier.

”Emissionens resultat är en fantastisk framgång och vi är mycket tacksamma för det förtroende som investerarna i emissionen visar för bolagets nya inriktning. Detta är starten på en framgångsrik stegvis utveckling där vi avser att hålla ett högt tempo med hög transparens”, kommenterar vd Christer Lindqvist.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire