Halvårsrapport 2019 och kommentar för The Single Malt Fund AB (publ.)

The Single Malt Fund AB (publ.) publiceras idag halvårsrapport för årets första sex månader. Halvårsrapporten bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida. 

Bolaget har under första halvåret 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 30 juni har emissionen inneburit 1,8 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till EUR 20 miljoner. Bolaget kommer under 2019 att genomföra ytterligare emissioner, riktade till svenska placerare, men även riktade till professionella investerare i Luxemburg, Storbritannien och Irland, dit fonden har passporterats. 
 

Verksamheten i dotterbolaget på Irland har under första halvåret startat. I takt med att verksamheten har startats upp så har ett varulager med whisky börjat att byggas upp. Varulagret består av exklusiva och limiterade whiskyflaskor och i juli slutbetalades ett whiskyfat. Varulagret, som värderas till inköpsvärde, är anskaffat enligt förväntad nivå, vilket tyder på att marginalerna på kommande försäljningar kan komma att ligga i linje med förväntan. Marknaden har under tiden utvecklats i positiv riktning. Uppstartskostnaderna är enligt plan.

För ytterligare information, kontakta:
VD, Christian Svantesson 
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

eller

CFO, Patrik Norgren
e-post: 
patrik.norgren@thesinglemaltfund.com