Handelsstopp i CGit Holding AB:s (ej noterat) aktie fram till notering på AktieTorget den 9 januari 2018

På grund av ett administrativt fel har instrumentet aktiverats tidigare än avsett i handelssystemet. Handeln i bolagets aktie kommer att vara stoppad fram till dagen för notering, den 9 januari 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: CGIT B
Aktienamn: CGit B
ISIN: SE0010636837
Orderbok-ID: 44KD
CFI: ESVUFR
FISN: CGITHOLD/SH B
Organisationsnummer: 556878-2295
LEI: 549300L1NL4NH1VFPH33
Kvotvärde: 0,50 SEK
Första handelsdag: 9 januari 2018
Antal aktier: 1 576 000
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts) 

Stockholm den 4 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se