Månadsrapport Orgo Tech december 2017

Under december 2017 har bolaget haft en omsättning på 345 tkr (210 tkr).

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) omsatte 345 tkr under december (210 tkr) med ett positivt rörelseresultat. I och med vår just avslutade emission kommer vi att lägga fokus på att utöka vår tillväxt och utöka organisationen.

För mer information kontakta:

VD, Mathias Palmqvist

08 – 121 53 890

ir@orgotech.com 
www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018.

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler.  Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.