Hästkällarens noteringsemission tecknad till 45,7 procent och tillförs cirka 110 nya ägare

Erbjudandet att teckna aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (”Hästkällaren” eller ”Bolaget”) till ett värde om cirka 11,7 MSEK inför noteringen på NGM Nordic MTF (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 45,62 procent. Hästkällaren tillförs i samband med detta cirka 110 nya aktieägare.

Erbjudandet inför noteringen av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF omfattade 1 170 000 nya B-aktier till ett pris om 10 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om 11,7 MSEK. Erbjudandet tecknades till cirka 45,7 procent, motsvarande 534 810 aktier. Detta betyder att Bolaget tillförs cirka 5,35 MSEK före emissionskostnader. Anmälningsperioden i Erbjudandet löpte från den 14 juni 2019 till den 4 juli 2019. Cirka 110 investerare tecknare aktier i Erbjudandet.

Bolaget beräknar första dag för handel för Bolagets aktier på NGM Nordic MTF till 17 juli 2019, senare än vad som angivits i tidigare PM.

Styrelsen anser att bolaget, trots utfallet i emissionen, har tillräckligt med rörelsekapital för de nästkommande 12 månaderna och att de viktigaste delarna av Bolagets expansionsplan, beskrivet i erbjudandehandlingen för emissionen, kan genomföras. Bolaget avser fortsatt genomföra den ursprungliga planen, beskriven i erbjudandehandlingen, men på en längre tidshorisont.

 I ett första skede avses emissionslikviden avses användas enligt följande. Siffror inom parantes är vad som angavs i erbjudandehandlingen;

  • Ny lagerlokal och utrustning till denna – Cirka 0,8 MSEK (2,7 MSEK)
  • Nya varor för återförsäljning – Cirka 2 MSEK (4 MSEK)
  • Utveckling av eget varumärke + tillverkning av egna produkter – Cirka 1 MSEK (1,5 MSEK)
  • Utveckling app, hemsida samt föreläsningar – Cirka 0,5 MSEK (1,5 MSEK)
  • Finansiering av fakturaköp + utveckling betalsystem – Cirka 1 MSEK (2 MSEK)

Då ägarspridningen är relativt låg kommer Bolaget att ha en likviditetsgarant från första dag för handel. Mangold Fondkommission är Bolagets likviditetsgarant. Bolaget kan i framtiden komma att vidta åtgärder för att öka ägarspridningen.

Daniel Karlsson, grundade och VD för Hästkällaren kommenterar:

”Vi tackar alla investerare som tecknat sig i emissionen och önskar er varmt välkomna som aktieägare i Hästkällaren. Vi ser fram emot en växande marknad och många framgångsrika år tillsammans. Kapitaltillskottet, om än mindre än vad vi hoppats på, ger oss möjlighet att genomföra de viktigaste förändringarna för att Hästkällaren ska kunna expandera och kunna nå upp till sin fulla potential. Då Erbjudandet inte tecknades fullt ut har vi fått göra några förändringar i expansionsplanerna, och det kommer ta längre tid att genomföra dem, men jag har inga tveksamheter om att vi kommer lyckas expandera ändå.”

För ytterligare information kontakta:
Daniel Karlsson, VD, Hästkällaren Rid Trav & Western AB, e-post daniel@hastkallaren.se

Kort om Hästkällaren
Hästkällaren Rid Trav & Western AB är verksamt inom detalj- och internethandel.
Hästkällaren Rid Trav & Western AB är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.