Heimstaden överväger emission av hybridobligationer

Heimstaden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Heimstaden”) har givit Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera hybridobligationer under Bolagets utestående hybridobligationslån (ISIN SE0012455111).

Hybridobligationslånet har en utestående volym om SEK 3 000 000 000, ett rambelopp om SEK 5 000 000 000 och en evig löptid där Bolaget har en första refinansieringsmöjlighet om cirka 4,5 år. Likviden från en eventuell emission skall användas för generella företagsändamål. Möten med investerare kommer att genomföras från och med 4 februari 2020, varefter en emission kan följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

För ytterligare information, kontakta:

Arve Regland, CFO                    +47 479 07 700               arve.regland@fredensborg.no

Adam Lindh, Finanschef            +46 708 83 96 74            adam.lindh@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 52 300 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 108 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com