Heliospectras företrädesemission tecknades till 124 procent

Heliosprectras företrädesemission tecknades till 124 procent och bolaget tillförs således cirka 50,6 miljoner kronor för emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

På grund av fullteckningen behövdes ej emissionsgarantin tas i anspråk.

“Att vi når en teckning på drygt 124 procent visar på en hög tilltro till Heliospectras erbjudande och ett stort intresse på marknaden för Agtech-bolag och hållbar odling. Det tillförda kapitalet möjliggör nu att vi kan accelerera tillväxten genom att satsa på produktutveckling av både vårt styrprogram helioCORE samt vår nya MITRA-plattform och möjliggör samtidigt en expansion mot Europa”, säger vd:n Ali Ahmadian.

https://mb.cision.com/Main/5333/3242241/1339085.pdf

https://news.cision.com/se/heliospectra/r/heliospectra-ab–publ–offentliggor-utfall-i-foretradesemissionen,c3242241

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire