Storägare, ledning och styrelseledamöter i Combigene utnyttjar teckningsoptioner för att teckna aktier

Life science-bolaget Combigene meddelar att storägare, styrelseledamöter och tidigare styrelseledamöter kommer att utnyttja teckningsoptioner TO4 och TO5 för att teckna aktier i bolaget, där teckningsperioden löper från 16 november till 30 november. Det framgår av ett pressmeddealnde.

Combigenes största ägare Ivar Nordqvist har meddelat sin avsikt att utnyttja sina teckningsoptioner TO4. Vd Jan Nilsson, styrelseledamot Peter Nilsson och tidigare styrelseordförande Arne Ferstad har alla meddelat bolaget att de avser att utnyttja samtliga av sina teckningsoptioner.

Teckningsoption TO5 skapades i samband med den riktade emission till NYIP, Nyenburgh Holding, som genomfördes i augusti 2020. TO5 har samma villkor som teckningsoption TO4. NYIP, som är en holländsk life-science investerare, har meddelat Combigene sin avsikt att fullt ut teckna teckningsoptionerna TO5.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire