Idag inleds handeln i Odinwell på Spotlight Stock Market

Idag, den 9 juni 2021, inleds handeln i Odinwell AB:s (”Odinwell” eller ”Bolaget”) aktie och BTA (Betald Tecknad Aktie) på Spotlight Stock Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet ”ODIN”, med ISIN-kod SE0015809967, och Bolagets BTA handlas under kortnamnet ”ODIN BTA”, med ISIN-kod SE0015987920.  

Under maj-juni 2021 genomförde Odinwell en företrädesemission om cirka 30 MSEK (före emissionskostnader). Företrädesemissionen övertecknades av befintliga aktieägare och allmänheten. Kapitaliseringen är avsedd att finansiera acceleration av teknologi- och produktutveckling fram till produktlansering innan slutet av 2023, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet.

Rådgivare
I samband med företrädesemissionen och noteringen har Odinwell anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För ytterligare information om företrädesemissionen
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: 
info@sedermera.se
www.sedermera.se

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Arildsson
VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 910 80 03
E-post: klas.arildsson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.