Idag inleds handeln i Risk Intelligence A/S aktier på Spotlight Stock Market

Risk Intelligence A/S (”Risk Intelligence”) nyemission avslutades den 31 juli 2018 och tillförde bolaget 12 MDKK före emissionskostnader. Idag, den 17 augusti 2018, inleds handeln i Risk Intelligences aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under handelsbeteckningen RISK och har ISIN-kod DK0061031978.

Övertecknad nyemission inför notering

Noteringen på Spotlight Stock Market har föregåtts av en nyemission som tillförde Risk Intelligence cirka 12 MDKK före emissionskostnader. Totalt tecknades nyemissionen till cirka 45,6 MDKK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 379,6 procent och en publik teckningsgrad om cirka 771,2 procent. Totalt tecknade 1 772 enskilda tecknare aktier i nyemissionen. Med emissionslikviden ska bolaget finansiera nästa steg i bolagets tillväxtplan, inklusive lansering av LandRisk-modulen i Risk Intelligence System. Det totala antalet aktier i Risk Intelligence kommer när samtliga aktier registrerats att uppgå till 7 669 140 stycken och aktiekapitalet till 766 914 DKK.

Hans Tino Hansen, VD för Risk Intelligence, kommenterar:

Vi har nu påbörjat Risk Intelligences nya tillväxtplan med fokus på att ytterligare skala upp verksamheten. Med lanseringen av LandRisk-modulen i Risk Intelligence System kommer vi täcka hela den logistiska kedjan och nå en marknad som är 20 gånger större än våra befintliga marknader kombinerat.”

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight Stock Market. Nordnet Bank AB är Selling Agent och Gemstone Capital är marknadsrådgivare i Danmark.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Risk Intelligence, vänligen kontakta:

Hans Tino Hansen, VD

Telefon: +45 7026 6230 

E-post: info@riskintelligence.eu 

Hemsidor och sociala medier:

Hemsida: www.riskintelligence.eu

Twitter: www.twitter.com/riskstaff

LinkedIn: www.linkedin.com/company/risk-intelligence

Facebook: www.facebook.com/riskstaff