Marknadsmeddelande 190/18 – Risk Intelligence A/S noteras på Spotlight Stock Market den 17 augusti 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Risk Intelligence A/S:s aktie är den 17 augusti 2018. Kortnamnet för aktien är RISK.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 766 914,00 DKK fördelade på 7 669 140 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: RISK
Aktienamn: Risk Intelligence 
ISIN-kod: DK0061031978
Orderboks-ID: 4HLP
CFI: ESVUFN
FISN: Risk Intel./-
Organisationsnummer: 27475671
LEI: 549300PN7NC2XGZP3641 
Kvotvärde: 0,10 DKK
Första dag för handel: 17 augusti 2018
Antal aktier: 7 669 140 
Marketsegment: ATDK
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts) 

Stockholm den 13 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com