Idag inleds handeln i Sensidose AB:s aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market

Idag, den 12 maj 2022, inleds handeln i Sensidose AB:s (”Sensidose” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market. Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”SENSI” och har ISIN-kod SE0017232671. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”SENSI TO 1” och har ISIN-kod SE0017615636.

VD Jack Spira kommenterar

Jag vill åter igen rikta ett stort tack till alla som har valt att investera i Sensidose. Med en fulltecknad emission i bagaget står vi redo för att ta Sensidose till nästa nivå och därmed möjligheten att kunna erbjuda betydligt fler patienter en individualiserad och optimal behandling mot Parkinsons sjukdom.Vi meddelade nyligen att försäljningen ökat 27% under årets första fyra månader jämfört med samma period förra året och framöver hoppas vi kunna uppdatera om vår expansion till nya marknader och vår produktutveckling. Dessutom arbetar vi hårt för att lösa leveransproblemen av en nyckelkomponent så att de patienter som står i kö skall kunna komma igång med sin behandling.

Emission av units inför notering

Noteringen på Spotlight Stock Market föregås av en fulltecknad emission av units, vars anmälningsperiod pågick under april/maj 2022. Emissionen tecknades till totalt cirka 24,3 MSEK inklusive teckningsåtaganden, motsvarande en teckningsgrad om cirka 100,36 procent. Bolaget tillfördes genom emissionen cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader samt kvittning av sedan tidigare erhållet brygglån och kompensation för brygglån. Dessa kostnader uppgår till ca 10,1 MSEK. Genom emissionen tillfördes Bolaget cirka 1 170 nya aktieägare.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”SENSI” och har ISIN-kod SE0017232671. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”SENSI TO 1” och har ISIN-kod SE0017615636.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med emissionen och noteringen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om emissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Sensidose, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD, Sensidose
Telefon: +46 (0) 72 250 62 72
E-post: jack.spira@sensidose.se
Hemsida: www.sensidose.se

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av tabletter för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny variant av den befintliga doseringsapparaten, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.