Navamedic ASA påkallar tvångsinlösen av resterande aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 i Sensidose Aktiebolag

Navamedic ASA har idag till styrelsen i Sensidose Aktiebolag (“Sensidose” eller Bolaget”) påkallat inlösen av resterande aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 i Sensidose i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Den 26 maj 2023 offentliggjorde Sensidose att man ansökt om avnotering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 från Spotlight Stock Market. Sista dag för handel i Sensidoses aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market kommer att meddelas efter att Bolaget erhållit besked därom från Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD

Telefon: 0722 50 62 72

E-post: jack.spira@sensidose.se 

Hemsida: www.sensidose.se

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.