Kommuniké från extra bolagsstämma i Sensidose Aktiebolag den 30 maj 2023

Sensidose Aktiebolag höll idag extra bolagsstämma kl. 16:00 i Sollentuna. Bolagsstämman beslutade att välja en ny styrelse bestående av ledamöterna Kathrine Gamborg Andreassen, Lars Hjarrand, Tony Brejke och Jostein Davidsen.

Styrelsen

    

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från majoritetsaktieägaren Navamedic ASA, att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter och valde, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Kathrine Gamborg Andreassen, Lars Hjarrand, Tony Brejke och Jostein Davidsen till styrelseledamöter i Sensidose Aktiebolag. Stämman beslutade vidare att Kathrine Gamborg Andreassen ska vara styrelseordförande.

För mer information, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD

Telefon: 0722 50 62 72

E-post: jack.spira@sensidose.se 

Hemsida: www.sensidose.se

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.