Image Systems AB offentliggör emissionsprospekt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Prospektet avseende Image Systems ABs (publ) (”Image Systems”) nyemission med företrädesrätt för Image Systems aktieägare om 66,3 MSEK har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet, sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från Image Systems och Erik Penser Bank och hålls tillgängliga på Image Systems webbplats (www.imagesystemsgroup.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Folder samt kompletterande information om Image Systems emission kommer även att sändas per post till Image Systems direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds den 12 november 2018.

Finansiell och legal rådgivare
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Image Systems.

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD och koncernchef Image Systems AB (publ), 013-20 01 00, johan.friberg@imagesystems.se

Klas Åström, CFO Image Systems AB (publ), 013-20 01 00, klas.astrom@imagesystems.se 

Informationen i denna pressrelease är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2018 klockan 14.30 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har knappt 100 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Finland och Norge. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS.