Imsys – Kapacitet för genombrott – Mangold Insight Analys

Mangold inleder bevakning av teknikbolaget Imsys som utvecklar och designar mikroprocessorer med artificiell intelligens som tillämpningsområde. Bolaget har ett brett produktutbud där Mangold anser att framför allt Alice-teknologin kan bli en viktig inkomstbringare givet en fullskalig kommersialisering. Imsys teknologi väntas kunna utgöra en viktig del inom användningsområden såsom självkörande bilar, att processera data, 5G/6G, och bildanalys.

Imsys levererar mikroprocessor-lösningar till den växande AI-marknaden. Vi bedömer att bolaget står inför en tillväxtresa drivet av marknadens efterfrågan på processorer inom AI. Mangold estimerar att bolaget tar 0,01 procent av den globala mikroprocessor-marknaden under 2022/2023, varefter andelen växer parallellt med den underliggande marknaden. Det innebär intäkter för samma period om drygt 21 miljoner kronor. Givet Imsys skalförmåga väntas lönsamhet kunna uppvisas 2023/2024.

Mangold har använt en DCF-modell för att ta fram ett motiverat värde på Imsys. Det har resulterat i en riktkurs om 23,00 kronor, motsvarande en uppsida om cirka 190 procent. Riktkursen är helt beroende av att bolagets kommersialisering av Alice-teknologin går i lås, som därmed utgör en viktig trigger. En investering i Imsys ger exponering mot ett innovativt bolag i ett tidigt verksamhetsskede.