Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport för perioden januari – mars 2021 den 21 april, klockan 9:30

Stockholm den 15 april 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2021, onsdagen den 21 april 2021, klockan 08:00 (CET).

I anslutning till rapporten bjuder BioArctic in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 21 april, klockan 09:30 (CET), då vd Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson kommer att presentera BioArctic och kommentera rapporten för perioden januari – mars 2021, följt av en frågestund.

För att delta vänligen ring in på något att följande telefonnummer, från:

Sverige: 08 505 583 51 
Danmark: +45 781 501 08 
Nederländerna: +31 107 129 162 
Norge: +47 239 639 38 
Schweiz: +41 225 675 632 
Storbritannien: +44 333 3009 032 
Tyskland: +49 692 222 203 77 
USA: +1 833 249 8405 

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q1-2021

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på BioArctics webbplats https://www.bioarctic.se/sv/section/investerare/presentationer/.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2021, kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB 
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se  
Tel: 0704 10 71 80

Om BioArctic AB 
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.