Adverty tillkännager nytt samarbete med Oracle Moat för förbättrade mätningar inom in-game-annonseringsplattformen

Den ledande in-game-annonseringsplattformen Adverty meddelade idag att ett samarbete ingås med Oracle Moat i syfte att förbättra mätning och verifiering av annonstrafik och annonsvisningar inuti mobilspel. Oracle Moats ikoniska verifieringslösning kommer att ge spelutvecklare, mediebyråer och annonsörer tillgång till tillförlitliga tredjepartsmätningar för in-game-annonskampanjer.

Advertys mål är att leverera sömlös annonsering som knyter samman varumärken och målgrupper – allt med hjälp av sin revolutionerande teknik specifikt utvecklad för spel, ett intresse som regelbundet samlar över tre miljarder människor.

Tobias Knutsson, Advertys VD, säger: ”Vi är väldigt glada att kunna tillkännage det här samarbetet med Oracle Moat i en tid när tredjepartsmätningar har fått en mer avgörande roll än någonsin för att dra upp effektiva mediestrategier, bygga förtroende i branschen och ge underlag för tillit och förståelse inom de spirande mediemiljöerna inuti spel. Oracle Moat är världsledande inom mätning, och tillsammans kan vi säkerställa att våra lösningar ingjuter det förtroende som annonsörer behöver för att ta steget till en investering i den här allt viktigare kanalen.”

Ett växande antal annonsörer är på jakt efter storskaliga in-game-annonserings-möjligheter i ett i stort sett outnyttjat men mycket lovande spjutspetsområde inom media. Där bidrar det här samarbetet till bättre underbyggda köpbeslut och större möjligheter för annonsörerna.

Mark Kopera, produktchef på Oracle Moat, berättar: ”Allt medan in-game-annonsering vinner insteg inom diverse medietillämpningar ökar också annonsörernas behov av att förstå viktiga indikatorer för mediekvalitet och kunna identifiera blufftrafik inuti spel. Vi är stolta att i förenade krafter med Adverty ge annonsörer de verktyg de behöver för att kunna fatta bättre underbyggda, datadrivna beslut och nå ut till värdefulla målgrupper genom en mediekanal som bara ökar i betydelse.”

Dagens besked utgör en viktig milstolpe i Advertys engagemang för att skapa den mest pålitliga in-game-plattformen för varumärken, annonsörer och spelutvecklare, och kommer att inge allt fler varumärken det förtroende som är förutsättningen för att de ska våga investera i in-game-annonsering och öppna vägar till tidigare oåtkomliga målgrupper.

”För Adverty har det alltid högsta prioritet att se till att in-game-annonseringen är varumärkessäker, icke-störande och immersiv. Vi ser fram emot att fortsätta skapa fantastiska in-game-annonseringsupplevelser tillsammans med våra samarbetspartners”, avslutar Knutsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Rössel, CFO
Telefon: +46 70 867 00 20
E-post: ar@adverty.com

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2021.

Corpura Fondkommission AB, tel. nr. +46 (0)722 52 34 51, är bolagets mentor på NGM Nordic SME.

Om Adverty
Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, New York, Madrid, Helsingfors, St Petersburg och Lviv. Mer information på www.adverty.com.

Om Oracle
Oracle erbjuder integrerade applikationssviter och säker, autonom infrastruktur genom Oracle Cloud. För mer information om Oracle (NYSE: ORCL), besök oss gärna på oracle.com.

Varumärken
Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle Corporation.