#22-17 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Adverty AB

Företrädesemissionen i Adverty AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier har nu fastställts till den tisdagen den 1 mars 2022.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Adverty BT
Kortnamn: ADVT BT
ISIN-kod: SE0017231723
FISN-kod: ADVERTY/SH
CFI-kod: ESNUFR
Sista dag för handel: 2022-03-01
Instrument-ID: 930H
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 11 320 885
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55