Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké januari-december 2021 för Truecaller AB (publ)

Truecaller, den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation, publicerar bokslutskommunikén för januari-december 2021 den 23 februari 2022 kl 07.30 CET. 

Alan Mamedi, CEO och Odd Bolin, CFO presenterar rapporten och svarar på frågor i en webcast och telefonkonferens kl 13.00 CET samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Följ presentationen live:

Länk till audiocast

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE: +46850558356
UK: +443333009034
US: +1 6319131422 US-pin: 39207633#

För mer information, kontakta gärna:

Annika Billberg, Head of IR & Communication
+46 702 679791
annika.billberg@truecaller.com

 

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 300 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.