Inbjudan till presentation av Thunderful Groups delårsrapport Q2 2021

Thunderful Group inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 12 augusti 2021, kl. 10.30 CET.

Delårsrapporten för q2 2021 presenteras och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen. En inspelad version av presentationen kommer även finnas tillgänglig på Thunderful Groups hemsida.  Presentationen kommer att hållas på engelska. Delårsrapporten publiceras kl. 07.30 den 12 augusti 2021.

Närvarande:
Brjann Sigurgeirsson, CEO
Anders Maiqvist, CFO

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46850558351
UK: +443333009272
US: +1 6319131422, PIN: 91498604#

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/thunderful-group-q2-2021

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, CEO, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en huvudsakligen nordisk koncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, Kungsbacka, Århus, Skövde, Köln, Helsingfors, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt och Hongkong, är Thunderful Groups övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.