Milstolpe för 300:e fartyget med Azipod® framdrivningssystem i miljövänligt avtal om kabelläggningsfartyg till Orange Marine

Integrerat paket med kraft och framdrivning från ABB innebär en milstolpe för Azipod®-installationer då Colombo Dockyard köpt in systemet till ett avancerat fartyg för kabelläggning och reparationer som ska serva havsbaserade vindkraftparker.

Det högteknologiska fartyget ska levereras av Sri Lankas ledande skeppsbyggare under 2023 och ansluta till en flotta i Frankrike hos Orange Marine, som nu äger 15 procent av världens specialiserade fartyg för kabelläggning och reparationer. 100-metersfartyget ska förses med ett helt paket med kraft, framdrivning och automation från ABB, inklusive det banbrytande Azipod®-systemet. Ekonomiska detaljer kring kontraktet har inte redovisats.

Fartyget, som behövs till både kabelläggning och reparationer, har ritats av Norges Vard Design, ett bolag i Fincantieri-koncernen, för att uppfylla särskilda prioriteringar för energiförbrukning och prestanda. Noggrann positionering och exakt manövrerbarhet är avgörande för komplexa kabelläggningar och reparationer men fartyget behöver också klara relativt höga hastigheter för att komma på plats snabbt vid brådskande uppdrag.

”Vi ser fram emot att arbeta med ABB på detta mycket avancerade, moderna fartyg som utan tvivel kommer att sätta nya standarder för kabelläggningsfartyg vad gäller överlägsen prestanda och miljövänlig drift”, säger D.V. Abeysinghe, vd för Colombo Dockyard.

De dubbla Azipod®-enheterna på 1,8 MW har valts för att uppfylla redarens krav på höga transithastigheter med maximal bränsleeffektivitet samtidigt som de ger 360-graders manövrerbarhet för att säkerställa noggrann positionering också under utmanande väderförhållanden. Ett energilagringssystem från ABB ingår också i paketet och möjliggör reservström med batterier på 500 kWh som minskar bränsleförbrukningen i samband med kabelarbete och säkerställer kontinuitet i händelse av ett oväntat avbrott.

”Azipod® framdrivning var ett självklart val”, säger Emmanuel Décugis, New Building Project Manager på Orange Marine. ”Systemet kombinerar optimal manövrerbarhet med reducerade energibehov och låga utsläpp. Samtidigt ger möjligheten att integrera flera olika energikällor ett flexibelt och framtidssäkert system som säkerställer en ytterst effektiv fartygsdrift under många år framöver.”

Det övergripande drivsystemet styrs av ABB:s Power and Energy Management System (PEMS™), som också kommer att öka feltoleransen och ge en hög nivå av tillförlitlighet samtidigt som maximal batterilivstid säkerställs.

Det integrerade avtalet om kraft och framdrivning tecknas i samband med att ABB firar 30 år med Azipod® framdrivning och utgör det senaste exemplet på hur konceptets innovationer fortsätter att kombineras med successiva förbättringar för att utvidga kundbasen tre decennier efter lanseringen.

”Efter 30 år med Azipod® framdrivning är det extra roligt att det 300:e fartyget kommer att bli pionjär inom världens energi- och kommunikationssektor”, säger Juha Koskela, chef för divisionen ABB Marine & Ports. ”Vi gläder oss också åt att arbeta med vårt andra projekt tillsammans med Colombo Dockyard efter ett tidigare kabelläggarprojekt 2017.”

Azipod®-tekniken ger dokumenterade bränslebesparingar på 20 procent jämfört med konventionella framdrivningslösningar, minskade utsläpp och full integrering med högeffektiva hybridtekniker. Förutom att plats frigörs ombord för annat bruk innebär Azipod®-enheternas externa placering att skeppsbyggarna kan optimera skrovets egenskaper. Genom att koppla propellern direkt till framdrivningsmotorn slipper man växlar och annan hjälputrustning, vilket minskar underhållskostnaderna.

Fartygstyper där avancerade Azipod® framdrivningssystem ger betydande effektivitetsvinster innefattar nu kabelläggningsfartyg, försörjningsfartyg för offshoreanläggningar, fartyg som servar havsbaserade vindkraftparker, isbrytare och isbrytande kommersiella fartyg, inklusive specialfartyg för naturgas och kryssningsfartyg, inklusive expeditionsfartyg.

När det nya fartyget från Orange Marine tagits i drift kommer det att rymma en besättning på 76 man samt fjärrövervakas och stöttas av experter från ABB:s globala nätverk på ABB Ability™ Collaborative Operations Centers. Fjärrsupport och uppkoppling kommer tillsammans med avancerade dataanalyser med hjälp av ABB Ability™ Remote Diagnostics System att förbättra fartygets driftsäkerhet och prestanda samtidigt som fel snabbt kan detekteras och avhjälpas ombord.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Om Orange Marine
Företaget har bedrivit verksamhet sedan 1860 och kabelläggargrenen av det franska post- och telekommunikationsministeriet blev 1999 ett helägt dotterbolag till Orange-koncernen. 2010 förvärvade Orange Elettra, ett italienskt telekomdotterbolag som verkade inom samma område. Orange Marine har specialiserat sig på arbeten relaterade till undervattenskablar: från studier, konstruktionsfas och kartläggningar till installation av regionala eller interkontinentala förbindelser samt underhåll av befintliga kablar. Orange Marine har 6 kabelläggningsfartyg och 1 kartläggningsfartyg.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 5 augusti 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com