Kommentar till beslut på årsstämma i Intergiro

Den 27 juli hölls årsstämma i Front Ventures AB (publ) (”Front Ventures”) portföljbolag Intergiro intl AB publ (”Intergiro”). En majoritet av Intergiros aktieägare röstade igenom förslaget om att genomföra en riktad emission till samtliga befintliga aktieägare till aktiekursen 3 kr. Emissionen kommer till viss del att kvittas mot befintliga skulder och därmed stärka Intergiros balansräkning.

Front Ventures ståndpunkt till förslaget har genomgående varit att interna emissioner på låga värderingsnivåer är olämpliga och dessutom vilseledande vad gäller bolagets faktiska värde.

”Vi accepterar majoritetsbeslutet som stämman har tagit och rättar oss därefter. Vi kommer tillsammans med övriga huvudägare jobba för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för Intergiros framtida utveckling. Jag vill även förtydliga att värderingen av Intergiro vid en framtida strukturaffär inte kommer att avgöras av tidigare interna emissioner eller aktieköp oavsett kurs. Bolagets faktiska förutsättningar och potential väger tyngre.” säger Johan Lund, VD i Front Ventures AB (publ).

Om emissionen ej tecknas fullt ut har Front Ventures beslutat att även teckna sin andel av överskjutande aktier. Därmed kan bolaget minska sitt anskaffningsvärde och eventuellt även utöka sin ägarandel. Kostnaden för emissionen beräknas till ca 10 MSEK.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 – 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures är ett nordiskt investmentbolag, specialiserat på att hjälpa innovativa bolag inom fintech att skala upp affären. Front Ventures agerar som finansiär och katalysator i fasen där tillväxtchanserna är störst. Målet är att våra investeringar ska uppnå satta mål inom 36 månader. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.