Infranord AB beställer underhållsverkstad av Train Alliance Sweden AB

På uppdrag av Infranord AB ska Train Alliance Sweden AB, på egen mark, uppföra och förvalta en större underhållsverkstad på Ralaområdet i Hallsberg.

Infranord AB är sedan den 1 januari 2010 ett helägt svenskt statligt aktiebolag med cirka 1 900 anställda. Bolaget bildades från Banverket Produktion och är idag Sveriges största järnvägsentreprenör som bygger och underhåller järnväg.

Hallsbergs strategiska läge i järnvägssystemet var direkt avgörande för val av plats av uppförandet av en större underhållsverkstad åt Infranord AB.  Etableringsytan omfattar ca 22 000 kvadratmeter och verkstaden ska stå klar senast i slutet av 2022. Affärsvolymen uppgår till ca 150 mkr.

”- Investeringen som nu görs möjliggör att tillhandahålla högpresterande arbetsmaskiner för underhållet av våra järnvägar i Sverige. Vi är både stolta och glada över att Infranord AB valt oss som anläggningspartner. ” säger Joakim Weijmer VD Train Alliance”.

Om Train Alliance

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har sitt bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.