Inhalation Sciences dotterföretag Ziccum meddelar godkännande om notering på Spotlight.

STOCKHOLM, SVERIGE – 14 september, 2018. Inhalation Sciences (ISAB) dotterföretag Ziccum AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för bolagets nyemission inleds den 19 september och pågår till och med den 3 oktober 2018. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 25 oktober 2018.

Nyemissionen sker med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. Aktieägare i Ziccum erhåller för varje innehavd aktie en uniträtt. En uniträtt ger rätt att teckna en unit, bestående av en aktie och en teckningsoption, i Ziccum.

Aktieägare i Inhalation Sciences erbjuds förtur till teckning i noteringsemissionen genom att Inhalation Sciences delat ut sina uniträtter. För varje 4 aktier i Inhalation Sciences erhålls en uniträtt i Ziccum. Sista dag för handel med Inhalation Sciences aktie inklusive rätt till uniträtt är den 12 september 2018.

Utförligare beskrivningar av Ziccum, Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på bolagets (www.ziccum.com) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast den 18 september.

”Godkännandet från Spotlight är ett viktigt steg mot att Ziccum fullt ut skall stå på egna ben. Vi är nöjda med att vi har kunnat hålla den tidplan som kommunicerades i samband vår egen notering och att kunna erbjuda våra ägare företräde i Ziccums noteringsemission.” säger ISABs VD Lena Heffler.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se
Tel: +46 (0)70 205 96 20

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD 
E-mail: conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Om Ziccum AB (publ)

Ziccum utvecklar och kommersialiserar den patenterad teknologin LaminarPace för torkning av primärt biologiska läkemedelssubstanser som är känsliga för konventionella torkningsmetoder. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarheten och förenklar vid tillverkning, logistik och förvaring.