Inhalation Sciences erhåller PreciseInhale miljonorder från globalt bolag baserat i Europa.

Inhalation Sciences (ISAB) har erhållit en order på ett PreciseInhale system, inkluderande plattformens moduler för in vitro exponeringar initialt värd ca 2,4 MSEK.

PreciseInhale®och dess olika moduler för kontrollerad exponering av aerosoler utgör en helhetslösning för bolag som studerar inhalation och aerosoler i pre-kliniska experiment. Den aktuella konfigureringen möjliggör en tidigare och mer omfattande preklinisk utvärdering av kandidatsubstanser för inhalation. Den aktuella ordern innefattar PreciseInhale®och modulerna DissolvIt™ och XposeALI™.

”Den här ordern är resultatet av ett framgångsrikt samarbete där vi sedan tidigare har levererat viktiga data till kundens utvecklingsprojekt. Kunden är ett stort, globalt bolag som är på frammarsch inom inhalationsfältet. Det är alltid extra spännande att få vara med och bidra till nya produkter och produktområden. Vår bransch är dock relativt liten och konkurrenssituationen är hård. För att skydda våra kunder och deras strategiska investeringar väljer vi ibland att inte presentera kunden vid namn.” säger VD Lena Heffler.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se
Tel: +46 (0)70 205 96 20

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september, 2018.