Inhalation Sciences Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredja kvartalet 2021

(Stockholm, Sverige, 24 november 2021) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets delårsrapport för det tredja kvartalet finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. För att läsa hela rapporten vänligen besök http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

Sammanfattning av delårsrapporten

Den kliniska studien av PreciseInhale pågår och följer tidsplanen. ISAB räknar med att kunna presentera slutresultat samt underlag för publicering av data inom de kommande månaderna.

Bolaget har signerat flera stora order med både nya och återkommande kunder. Bolaget hade en orderstock på 1 883 000 SEK vid slutet av september och har därefter tagit in order på ytterligare 6 255 000 SEK.

VD kommenterar

Under det tredje kvartalet, har det varit lättade restriktioner för både resor och möten och för vår del, har detta inneburit att vi kunnat genomföra service och träningsbesök till kunder främst i Europa.

Samtidigt har vi fortsatt våra dialoger med existerande och nya potentiella kunder och sett resultat i form av ett antal nya order. Detta är ett positivt utfall av diskussioner och förhandlingar som i vissa fall, har pågått i över ett år. I samband med utökade sälj och marknadsaktiviteter, så har våra utestående offerter också ökat med ca 50% jämfört med samma period förra året.

Aktiviteterna kring vår kliniska studie fortgår enligt plan, både operationellt och budgetmässigt. Som tidigare informerat, räknar vi med att kunna presentera slutresultat samt underlag för en klinisk publicering inom de kommande månaderna. Detta är en av de största milstolparna i bolagets historia och vi ser väldigt mycket fram emot slutförandet av det pågående arbetet med studien.

När det gäller våra IR aktiviteter, har vi påbörjat ett nytt samarbete med Redeye. Förutom bolagsanalys, kommer Redeye bistå ISAB med utökat investeranätverk och informationsspridning i form av bolag- och VD presentationer.

Det kommande fjärde kvartalet är avgörande för hur 2021 ser ut som helhet. Jag, tillsammans med mitt team på ISAB, är dedikerade att avsluta året bra och fortsätta arbetet med att bygga bolaget vidare och ta det riktiga klivet in i kommersialiseringsfasen.

Huddinge den 24 november 2021

Manoush Masarrat
VD

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 24 november 2021.