Inuheat Group AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Inuheat Group AB (”Bolaget” eller ”Inuheat”) är ett svenskt innovationsbolag som tillverkar värmesystem för integration i klädesplagg för krävande utomhusmiljöer.   

Inhueat har sedan starten 2013 arbetat med att utveckla sitt värmesystem Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”) och är nu inne på den tredje generationen av IWHP som lanserats tillsammans med klädesplagg från varumärkena Hestra, Seger, Monnet Sports och Rohner i Europa och Nordamerika. Målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter.

IWHP består av tre olika komponenter: INUHEAT® Powerpack PP3, som är plattformens strömkälla och kan kontrollera och driva olika typer av textila lösningar som finns i ekosystemet.

INUHEAT® Digital Solutions är till för analys och styrning av elektroniken, direkt integrerad i smartphone-appen.

INUHEAT® Textiles – de textila komponenterna som monteras in i till exempel handskar, strumpor och andra produkter och göra dem HEAT READY, det vill säga förberedda för att alstra aktiv värme när de tillförs ström från INUHEATs® Powerpack PP3.

För att finansiera den fortsatta expansionen och genomföra bolagets tillväxtplan i Europa och Nordamerika genomför nu Inuheat en kapitalisering om maximalt 36,4 MSEK (före emissionskostnader) i samband med noteringen på Spotlight Stock Market.

Tobias Palmgren, VD för Inuheat Group AB, kommenterar
”Efterfrågan på värmeprodukter växer dubbelt så snabbt som övriga marknaden, vilket bekräftas av våra kunder. Vårt mål att etablera HEAT READY som en premiumfunktion på marknaden ligger därför helt rätt i tiden. HEAT READY, värmeförberedda produkter, innebär att våra varumärkespartners säljer produkter med vår teknik implementerad och INUHEAT® tillhandahåller elektroniken för aktiv värme separat. Samma elektronik oavsett produkt (precis som du använder samma batteri till exempelvis olika verktyg). Våra smarta och innovativa produkter ökar allas vår komfort i kalla klimat eller då det behövs extra värme. Med börsnoteringen hoppas vi få nya långsiktiga ägare som vill vara en del av vår resa samt även öka medvetenheten om INUHEAT® och HEAT READY – för ökad komfort och välbefinnande.”

Erbjudandet
Teckningstiden i Bolagets kommande nyemission av units inleds den 12 april och avslutas den 26 april 2022. Emissionen av units avser endast nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen per unit är 28,40 SEK vilket motsvarar 7,10 SEK per aktie och minsta teckningspost är 160 units, motsvarande 4 544 SEK. En (1) unit innefattar fyra (4) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2. Erbjudandet omfattar maximalt 1 280 430 units motsvarande en emissionslikvid om cirka 36,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,9 MSEK samt ytterligare 34,6 MSEK vid maximal inlösen av TO2 under perioden 12 januari – 2 februari 2023 exklusive avdrag för emissionskostnader om 2,3 MSEK. Lägsta nivå för genomförandet av Erbjudandet är 81 procent av det initiala erbjudandet om 36,4 MSEK.

Emissionslikviden är avsedd för rörelsekapital avseende den löpande verksamheten, vidareutveckling av befintliga produkter, förstärkning av nyckelkompetens till organisationen, produktion och marknadsföringsåtgärder för att utöka försäljningen på bolagets nyckelmarknader.

Notering på Spotlight Stock Market
Inuheat Group AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 81 procent av emissionen (motsvarande cirka 29,5 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien
Kortnamn: INUH
ISIN för aktien: SE0014583407
Teckningskurs: 28,40 SEK per unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och tre (3) teckningsoptioner (TO 2). Courtage utgår ej.
Innehavare äger rätt att för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs inom intervallet 7,10-9,00 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 12 januari 2023 till och med den 2 februari 2023. Fullständiga villkor för teckningsoption av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.inuheatgroup.se.
Första dag för handel: Preliminär första dag för handel är 9 maj 2022. 

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Henrik Nordberg
Head of Listings, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008
listings@spotlightstockmarket.com