#InvestTalks Podcast ⎮ Brjann Sigurgeirsson, Vd Thunderful Group (THUNDR)

#InvestTalks: Thunderful Group – ett 360-graders gamingbolag med en kraftfull tillväxtstrategi

Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt distribuerar Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Koncernen har gedigen erfarenhet, en stabil finansiell plattform och en offensiv tillväxtagenda på en växande marknad. Thunderful Group står på flera ben, och förvärvade under 2021 sex bolag inom segmentet Games. Då etablerade man dessutom investeringsdivisionen Thunderful Investment, berättar bolagets VD Brjann Sigurgeirsson.

Intervjun publiceras även i #Investtalks Sektor: Gaming med Dagens industri & di.se – Nordens högsta räckvidd till investerare & intressenter.

Fakta: Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt distribuerar Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group bildades 2019 som en följd av omstrukturering av Thunderful- och Bergsalagrupperna, var och en med sin egen långa historia. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier, kortnamn THUNDR.

Läs mer på: https://thunderfulgroup.com/sv/investor-relations

Dagens industri E-tidning: https://etidning.di.se

Di.se: https://www.di.se/pressreleaser/2022/06/07/invest-talks-content-relations-sverige-investtalks-thunderful-group-ett-360-graders-gamingbolag-med/

Webcast: https://youtu.be/QzHvPnigDS4

Podcast: https://open.spotify.com/episode/6dxqSagoVLimdPxfzG9xLF?si=d1876457c400426d

Journalist: Annika Wihlborg ⎮ #InvestTalks

#gaming #thundr #aktier #börs #kapitalmarknad #investorrelations #investtalks #dagensindustri

#InvestTalks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag i syfte att stärka bolagens relationer till investerare & intressenter.

Friskrivning från ansvar: #InvestTalks är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till investerare. Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.