#InvestTalks Podcast ⎮ Jonas Jönehall, VD Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen storsatsar i några av Nordens mest expansiva regioner

Fakta: Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB. Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer på: https://group.wastbygg.se/sv/sektion/investerare/ Dagens industri

E-tidning: https://etidning.di.se

Di.se: https://www.di.se/pressreleaser/2022/06/07/invest-talks-content-relations-sverige-investtalks-wastbygg-gruppen-storsatsar-i-nagra-av-nordens/

Webcast: https://youtu.be/ccB92bxbCbE

Podcast: https://open.spotify.com/episode/0X7o9dXprrmFK2NubhosmE

Skribent: Annika Wihlborg ⎮ #InvestTalks

#InvestTalks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag i syfte att stärka bolagens relationer till investerare & intressenter.

Friskrivning från ansvar: #InvestTalks är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till investerare. Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.