IPO: NIVIKA FASTIGHETER FÖRBEREDER FÖR BÖRSINTRODUKTION

LÄNK TILL IPO

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nivika, ett fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter i Jönköping, Värnamo och Växjö, har påbörjat förberedelser för en börsnotering som beräknas ske under 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nivika har ett fastighetsbestånd till ett värde av 4,9 miljarder kronor och portföljen består av drygt 30 procent bostäder, 35 procent industri och lager samt 13 procent kontor (per 31 maj), enligt bolagets delårsrapport.

“Nivikas fokus på kassaflöde i kombination med projektutveckling av hyresbostäder och kommersiella fastigheter för egen långsiktig förvaltning skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi har en stor projektportfölj som säkerställer detta, och som till stor del innehåller bostadsprojekt”, skriver bolaget i pressmeddelandet.