Baker McKenzie legal rådgivare till Ferroamp vid riktad nyemission av aktier om 102 miljoner kronor

Ferroamp Elektronik AB (publ) har genomfört en riktad kontant nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av ABG Sundal Collier. Härigenom tillförs Ferroamp 102 miljoner kronor före transaktionskostnader.Ferroamp är ett snabbväxande företag inom clean-tech, som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter.Emissionslikviden kommer att användas till att accelerera bolagets europeiska expansion, möjliggöra fortsatta investeringar i lösningar och tjänster för att tillvarata marknadsmöjligheter och säkerställa ett utökat rörelsekapitalbehov.Den riktade nyemissionen var övertecknad, och tecknades av ett antal nya och befintliga institutionella investerare, inklusive Nordea Fonder, Första AP-fonden (AP1) och Nordic Cross.Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Ferroamp. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Ian Gulam, Olof Larsson och Marlene Wiklund. ABG Sundal Collier har agerat sole global coordinator och sole bookrunner i samband med den riktade nyemissionen.

Kontakt

Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie

Telefon: 08-566 177 80

E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com