Baker McKenzie legal rådgivare till Ferroamp vid riktad nyemission av aktier om 102 miljoner kronor

Ferroamp Elektronik AB (publ) har genomfört en riktad kontant nyemission av aktier genom ett...