Nivika

Nivika

Pris per aktie
85,50 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
- MSEK
Bransch
Fastigheter
Lista
Nasdaq OMX Stockholm
Emissionsvolym
1000 MSEK
Teckningsperiod
23 nov - 1 dec
Första handelsdag
3 dec
Teckningsåtagande
52%
Post money value
-

Bakgrund

Nivika är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framförallt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även i västra och södra Sverige, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg.

Nivika har sitt säte i Värnamo och grundades år 2000 av Bolagets nuvarande VD respektive styrelseledamot, tillika nuvarande huvudägare, makarna Niclas Bergman och Viktoria Bergman. Per den 31 augusti 2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 6 910 MSEK, varav bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgjorde cirka 35 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av fastighetsbeståndet utgjordes av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri och lager och kontor.

Källa: https://nivika.se/borsnotering/

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.