Josab Ungern medverkar i ett innovativt projekt för isiga vintervägar

Josab Ungern deltar i ett innovativt projekt för vintervägar i Ungern genom volymleverans av

AqualiteTM som blandas med andra material för spridning på isiga vintervägar. Projektet leds av Sipocz Kft, en befintlig kund och distributör av material till främst miljöändamål.

Zeolitens egenskaper gör att isen smälter något på vägen utan användande av salt. Eftersom zeolitformen är skarp jämfört med sand skapas en grövre och beständigare yta på den isiga vägen. Lösningen är mycket miljövänlig eftersom zeoliten minskar användandet av salt, och efter vintern kan zeoliten samlas upp eller sopas ut i diket och förbättra markegenskaperna.

Josab kommer leverera minst ca 100 ton material och medverkar i detta skede mot betalning som materialpartner i projektet. Potentialen för projektet är enligt Sipocz KFT. minst 1,000 ton årligen beroende på väderlek. Materialet är en större fraktion jämfört med de som används i vattenrening och därmed billigare att framställa.

Norbert Udvardi, VD, Josab Hungary Kft, säger: ”projektet är en del av vår strategi att finna nya användningsområden inom miljöområdet för vår AqualiteTM och potentialen i volym får kompensera för den lägre prisbilden inom detta segment. Vid fortsatt samarbete kommer vi att erhålla marknadsmässiga marginaler vid stora volymer”.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 december 2020.

Stockholm den 17 december 2020

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela

VD                                                                

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0)70 7496009                                                                     

E-mail: henry.koskela@josab.com                                 

________________________________________________________________________________________________________________               Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.