K-Fastigheter anställer Jimmy Fröberg som koncernekonomichef

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har anställt Jimmy Fröberg till en nyinrättad tjänst som koncernekonomichef. Jimmy Fröberg tillträder sin tjänst den 5 september 2022 och blir medlem i koncernens ledningsgrupp.

Närmast kommer Jimmy Fröberg från en tjänst som koncernredovisningschef på Stena Fastigheter. Dessförinnan har han jobbat som auktoriserad revisor på PWC och som koncernredovisningsansvarig på Serneke.

”Jag är mycket glad över att vi lyckats knyta Jimmy Fröberg till koncernen. K-Fastigheter utvecklas ständigt i takt med att vi växer och Jimmy kommer att få ett viktigt uppdrag att vidareutveckla, effektivisera och stärka koncernens ekonomifunktioner. Jimmys breda erfarenhet kommer att komma väl till pass hos oss”, säger Martin Larsson, vVD och CFO i K-Fast Holding AB.  

Jimmy Fröberg kommer från och med sitt tillträde den 5 september att ingå i koncernens ledningsgrupp.

”K-Fastigheter är ett nytänkande och framtidsinriktat bolag som har stor potential. Det ska bli väldigt roligt att få vara med och bidra till bolagets framtida utveckling och tillsammans med andra rusta koncernen för att klara fortsatt expansion”, säger Jimmy Fröberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Larsson, vVD och CFO
e-post: martin.larsson@k-fastigheter.se, telefon: 070-353 31 60

Namn Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschef
e-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se, telefon: 0708-730 900

 

 

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 3 100 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 10,5 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 370 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com