K-Fastigheter flyttas till Nasdaq Stockholm Large Cap-lista

Från den 3 januari 2022 handlas aktier i K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista efter att Nasdaq har genomfört sin årliga granskning av börsbolagens marknadsvärde. Bolagen på denna lista har ett börsvärde om minst 1 miljard euro.

”I december 2010 startade vi K-Fastigheter med åtta lägenheterna i böckerna, att från två nästan tomma fickor få kliva in i börsens finrum på bara elva år känns fantastiskt. En bedrift som jag har fantastiska medarbetare och kompanjoner att tacka för. Ett stort steg bara två år efter vår notering, men trots detta är vi fortfarande bara i början. Jag ser med tillförsikt fram mot vad de kommande elva åren har att ge”, kommenterar Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) noterades den 29 november 2019 på Nasdaq Stockholm. Bolagets B-aktier handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”KFAST B”. Antalet utestående aktier uppgick per den 30 september 2021 till totalt 215 331 168, varav 192 831 168 är B-aktier. Börsvärdet den 17 december 2021 uppgick till 14 944,4 mkr. Det totala marknadsvärdet, värdet på samtliga aktier baserade på senast betalt pris för B-aktien, uppgick till 16 688,2 mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 450 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 8,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 300 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com