K-Fastigheter köper ytterligare mark i Arlöv

K-Fast Holding förvärvar resterande del av den utvecklingsfastighet i Arlöv, Burlövs kommun nordost om Malmö, som bolaget tidigare har meddelat att det avser tillträda efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Med dagens avtal skapas förutsättningar att bygga samtliga versioner av K-Fastigheters koncepthus med upp till 600 hyreslägenheter.

K-Fast Holding (“K-Fastigheter”) har tecknat avtal med säljaren, ett bolag i Bargikoncernen, om förvärv av samtliga aktier i Wennerthkfast AB, ägare till fastigheten Burlöv Arlöv 17:10. Förvärvet slutförs efter att detaljplanen för fastigheten har vunnit laga kraft.

”Med dagens avtal får K-Fastigheter möjlighet att bygga samtliga av koncernens tre koncepthus med bruttoareal (BTA) om totalt cirka 55 000 kvadratmeter. Vi räknar med att husen kommer att innehålla 550-600 hyreslägenheter och planerar att bygga ett bra sammanhängande bostadsområde med utmärkt läge, nära kommunikation med bil eller tåg samt naturområden vid södra Lommabukten”, säger Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling.

Total köpeskilling baseras på 2 500 kr/kvadratmeter BTA ovan mark (dvs eventuell källare/garage är ej inkluderat) och bedöms uppgå till 137,5 mkr. Finansiering sker genom befintlig kassa och K-Fastigheter tillträder fastigheten efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Se även information i pressmeddelande den 11 september 2019.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Fredin, affärsområdeschef Projektutveckling,
e-post: asa.fredin@k-fastigheter.se, telefon: 010 167 60 84

Anders Antonsson, IR-ansvarig,
e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 900 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 5,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 220 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se