K-Fastigheter presenterar delårsrapport för januari-juni 2022

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 28 juli 2022, klockan 14.00. Rapporten presenteras via en inspelad audiocast klockan 15.00 samma dag.

Jacob Karlsson, VD, och Martin Larsson, CFO, presenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder och ljud) kommer finnas tillgängligt på www.k-fastigheter.com/for-investerare/presentation

Presentationen hålls på svenska med presentationsmaterial på svenska och engelska. Frågor kan ställas skriftligen via mejl till ir@k-fastigheter.se, svar sammanställs löpande under dagen och publiceras på www.k-fastigheter.com

Länk till audiocast: tv.streamfabriken.com/k-fastigheter-q2-2022

Länken till audiocasten finns även på k-fastigheter.com

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschef
e-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se, telefon: 0708-730 900

 

 

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 3 100 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 10,5 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 370 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com