K-Fastigheters första förvärv av byggrätter i Västerås

K-Fast Holding AB har ingått avtal om förvärv av aktierna i Neprat Västerås AB som äger fastigheten Östra Vildrosen 1 i stadsdelen Önsta Gryta i norra Västerås. Detaljplanen har vunnit laga kraft och K-Fastigheter planerar att bygga upp till 120 hyresrätter på fastigheten.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ingått avtal om förvärv av fastigheten Västerås Östra Vildrosen 1. Säljarna har drivit detaljplaneprocessen för att skapa en byggrätt om drygt 10 000 kvm bruttoarea (BTA) för i huvudsak bostäder. Detaljplanen för fastigheten ger därmed K-Fastigheter möjlighet att bygga upp till 120 lägenheter i sina egenutvecklade koncepthus. K-Fastigheter förvärvar aktierna den 30 oktober 2020.

”Med dagens avtal får K-Fastigheter en tydlig närvaro i Västerås och Mälardalen, en region som är en viktig del i vår fortsatta tillväxt. Det är K-Fastigheters första affär av flera i Västerås och vi ser goda möjligheter att öka vår aktivitet i flera av de starka tillväxtkommunerna i Mälardalsregionen”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter.

”På fastigheten planerar vi att bygga fyra Lamellhus och ett Punkthus med totalt 120 lägenheter med tillhörande p-platser i markplan samt en kommersiell lokal i bottenplan innehållande bland annat ett apotek. Vi räknar med att påbörja byggnationen under 2021”, säger Jacob Karlsson.

”Det känns bra att lämna över projektet efter vårt planarbete till en aktiv aktör som K-Fastigheter vars fokus är att utveckla attraktiva och prisvärda hyresrätter”, säger Mark Butler, VD för Tarpen Nordic AB, en partner till Neprat.

Årligt hyresvärde bedöms uppgå till cirka 15,5 miljoner kronor efter färdigställande. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till 34 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 3 330 kronor/kvadratmeter BTA. Finansiering sker genom befintlig kassa. Angermann har agerat rådgivare till säljarna.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 900 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 5,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 220 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se