K2A vill emittera gröna hybridobligationer för 400 miljoner kronor

Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter vill göra en emission med gröna hybridobligationer på minst 400 miljoner kronor. Bolaget har gett Nordea och Swedbank i uppgift att som joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare från och med i dag, enligt ett pressmeddelande.

“Syftet är att undersöka möjligheten att emittera gröna hybridobligationer med en förväntad volym om lägst 400 miljoner kronor, vilka är efterställda K2A:s utestående seniora obligationer. En marknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden”, skriver bolaget.

Emissionen ska stärka bolagets finansiella ställning och redovisas som eget kapital.

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire