Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Idag, 30 juli 2021, höll JS Security Technologies Group AB extra bolagsstämma. Nedan framgår beslut från bolagets extrastämma. 

Stämman beslutade om ny revisor i Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor. Detta i enlighet med styrelsens förslag. 

Det kan noteras att beslutet togs enhälligt.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

 
Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Fler artiklar om JS Security