Latvian Forest Companys företrädesemission registrerad

Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest Company” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av B-aktier där teckningstiden avslutades den 5 maj 2021. Emissionen tillförde Bolaget ca 78,2 Mkr före emissionskostnader.

Emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer att senast den 8 juni 2021 omvandlas till ordinarie aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market blir den 2 juni 2021.

Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest Company” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av B-aktier där teckningstiden avslutades den 5 maj 2021. Emissionen tillförde Bolaget ca 78,2 Mkr före emissionskostnader.

Emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer att senast den 8 juni 2021 omvandlas till ordinarie aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market blir den 2 juni 2021.

Genom företrädesemissionen har antalet B-aktier i Bolaget ökat med 12 819 413 och det totala antalet aktier uppgår härefter till 33 330 474 varav 33 250 474 B-aktier och 80 000 A-aktier. Bolagets aktiekapital har ökat med EUR 1 435 817,13 (avrundat) och uppgår efter emissionen till EUR 3 733 124,56 (avrundat).

ISIN-kod för B-aktie i Latvian Forest Company, kortnamn LATF B: SE0003883008

ISIN-kod för BTA i Latvian Forest Company, kortnamn LATF BTA B: SE0015948799

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Om Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

  • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter
  • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
  • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.