Lipidor byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

STOCKHOLM den 7 oktober 2020: Lipidor AB (publ) meddelade idag att bolaget byter Certified Adviser.

Lipidor AB har ingått avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten som Certified Adviser. Erik Penser Bank tillträder som Certified Adviser den 8 oktober 2020. Fram till dess kommer Corpura Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta

Ola Holmlund, VD
Telefon: +46 72 50 70 369
E-post:
ola.holmlund@lipidor.se

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB
Telefon: +46 76 85 32 822
E-mail: ca@corpura.se

Om Lipidor

Lipidor AB (www.lipidor.se) är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.