Lipidor utökar det kliniska programmet – offentliggör satsning på ett nytt läkemedelsutvecklingsprojekt mot akne

STOCKHOLM den 17 december 2021 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att ett...