Lipidor stärker sitt operativa team och rekryterar Supply Chain & Operations Manager

STOCKHOLM, den 25 mars 2022 – Lipidor AB:s (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar att bolaget har stärkt sitt operativa team med rekryteringen av Marianne Avila till befattningen Supply Chain & Operations Manager.

På Lipidor kommer Marianne Avila att förstärka det operativa teamet och bidra till utvecklingsarbetet inom främst inköp och logistik som är viktiga funktioner när bolaget närmar sig kommersialisering. Lipidor har sedan tidigare ett kommersiellt avtal på plats och ett arbete pågår för ytterligare kommersiella kontrakt för bolagets läkemedelskandidater för behandling av psoriasis.

Marianne Avila tillträdde den nyinrättade befattningen under mars månad och rapporterar till Chief Development Officer, Anders Hagman. Hennes bakgrund och erfarenhet inkluderar områden som inköp, logistik, försäljning och regulatoriska frågor inom läkemedelsindustrin bland annat från FrostPharma AB, Air Liquide Gas AB, AstraZeneca samt från Region Stockholm där hon har arbetat med upphandling av läkemedel. Marianne har en masterexamen i molekylärbiologi från Purdue University i USA.

”Det är glädjande att hälsa Marianne Avila välkommen till Lipidor. Rekryteringen till den nya befattningen Supply Chain & Operations Manager är ett naturligt steg i förstärkningen av vårt operativa team inför bolagets fortsatta utveckling. Lipidor går nu in en ny fas och vi förbereder oss för en kommersialisering av våra psoriasiskandidater,” säger Ola Holmlund, vd för Lipidor.

Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 25 mars 2022, klockan 11.30 (CET). 

För ytterligare information vänligen kontakta

Ola Holmlund, VD
Telefon: 072 507 03 69
E-post:
ola.holmlund@lipidor.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Telefon: 08-463 80 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se

Om Lipidor AB

Lipidor AB (www.lipidor.se) är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, acne vulgaris, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.