Lipidor korrigerar kring utnyttjade teckningsoptioner, fick in 20 miljoner kronor

Forskningsbolaget Lipidor gör en rättelse kring ett tidigare pressmeddelande om utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1.

Den 4 november skrev bolaget att man hade erhållit 19,9 miljoner kronor till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019.

Detta stämmer inte då det angavs ett felaktigt antal utnyttjade teckningsoptioner, med anledning av ett administrativt förbiseende. Det korrekta antalet utnyttjade teckningsoptioner uppgår till 2 018 863, vilket motsvarar en nyttjandegrad på cirka 95,9 procent (tidigare angivet 95,1 procent) och inbringar bolaget cirka 20,0 miljoner kronor.

Teckningsoptionerna gavs ut under 2019 i samband med Lipidors notering på Nasdaq First North Growth Market.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire