Lipidor licensavtal ger Menarini Group-bolaget RELIFE Srl exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja två nya psoriasis läkemedelskandidater med potentiellt värde 70 MEUR

Stockholm den 1 juli 2021 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolaget har tecknat ett licensavtal enligt vilket Lipidor ger RELIFE S.r.l, en del av ett ledande internationellt läkemedelsbolag – Menarini Group, exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja läkemedelskandidater för behandling av psoriasis i Europa, Turkiet, Storbritannien, Schweiz, OSS-länderna och Baltstaterna. Det potentiella totala värdet av avtalet är upp till 70 miljoner euro.

Enligt villkoren i avtalet ska RELIFE S.r.l., ett kliniskt dermatologi- och medicinskt estetikbolag, registrera, marknadsföra, distribuera och sälja Lipidors läkemedelskandidater för behandling av psoriasis i EU, Turkiet, Storbritannien, Schweiz, OSS-länderna (de tidigare Sovjetstaterna) samt Baltstaterna. I gengäld är Lipidor berättigad till att erhålla milstolpsersättningar upp till 19 miljoner euro samt volymbaserad stegvis höjd royalty upp till ”teens” på försäljningen.

Lipidor och RELIFE S.r.l. ska samarbeta för att säkerställa att de två topikala läkemedelskandidaterna blir tillgängliga för behandling mot lindrig till medelsvår psoriasis. Positiva resultat från Fas III-studien med en av kandidaterna, som är baserad på enbart kalcipotriol, visar att Lipidors AKVANO®-teknologi fungerar väl för behandling av psoriasis. Lipidors prekliniska studier visar att även betametason fungerar väl i AKVANO® vilket är en god förutsättning för den andra läkemedelskandidaten som kombinerar kalcipotriol och betametason. Resultaten från Fas III-studien med den andra kandidaten, som för närvarande är under initiering, förväntas under första halvåret 2022.

Lipidors samarbetspartner Aurena Laboratories, en av bolagets två stora industriella ägare, kommer att ansvara för den kommersiella produktionen av produkterna.

“Vi är stolta över att meddela att vi har undertecknat detta exklusiva licensavtal med RELIFE S.r.l. Menarini-gruppen har en stark närvaro både i Europa och på den globala marknaden, och den här affärsöverenskommelsen markerar ett viktigt steg för Lipidor. Vi ser fram emot samarbetet med RELIFE och att medverka till att dessa två nya läkemedelskandidater blir tillgängliga för psoriasispatienter med hopp om att behandlingarna ska förbättra patienternas tillstånd”, säger Ola Holmlund, vd för Lipidor.

”Vår uppfattning är att licensaffären med Menarini-gruppen är ett erkännande av Lipidors starkt engagerade medarbetare och grundare. Vi hoppas att detta ska förflytta vårt bolag till en ny position där vår egenutvecklade och patenterade formuleringsteknologi AKVANO® kommer att få en även större och starkare typ av kommersiell validering. Det här avtalet uppmuntrar oss till vidare ansträngningar för att skapa ytterligare värde, för våra aktieägare, baserade på AKVANO®-plattformen genom regionala licensavtal för dessa läkemedelskandidater och genom andra innovativa projekt redan i vår pipeline”, säger Fredrik Sjövall, Lipidors styrelseordförande.

”Vi är glada över att ingå detta avtal med Lipidor, ett bolag med erfarenhet av läkemedelsformulering inom området dermatologi och psoriasis. Vi är säkra på att den långa erfarenheten av Menarini Group som en trovärdig, pålitlig och strategisk partner kommer att bidra till en framtida framgångsrik produktlansering och att de två nya läkemedelskandidaterna kommer att bli tillgängliga för läkare och dermatologer till nytta för de psoriasispatienter som behöver daglig behandling”, kommenterade Attilio Di Gaudio, Global Operations Director på RELIFE S.r.l., ett Menarini Group-bolag.

Denna information är sådan som Lipidor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-01 21:05 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta

Ola Holmlund, VD
Telefon: 072 50 70 369
E-post:
ola.holmlund@lipidor.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Telefon: 08-463 80 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se

Om AKVANO®

AKVANO® är en innovativ vattenfri och spraybar teknologi för formulering av läkemedel och i synnerhet lämplig för lokal applicering på exempelvis huden. AKVANO® är uppbyggd av noga utvalda lipider som tillsammans med ett flyktigt lösningsmedel utgör bärare av utvalda aktiva substanser. Genom att kombinera olika lipider kan AKVANO® optimeras för att önskad funktion av aktiva komponenter i formuleringen ska uppnås. Vid applicering på huden evaporerar lösningsmedlet och ett tunt lipidskikt bildas på hudytan för effektiv frisättning av den aktiva substansen.

Om psoriasisPsoriasis är en vanlig, ärftlig, kronisk, icke-smittsam hudsjukdom utan tydlig orsak eller botemedel. Sjukdomens negativa inverkan på människors liv kan vara enorm. Psoriasis drabbar människor i alla åldrar och i alla länder. I Sverige beräknas att cirka 250 000 till 300 000 individer har psoriasis. Den rapporterade prevelansen varierar mellan 1% och 5%, vilket gör psoriasis till ett allvarligt globalt problem med minst 100 miljoner individer som drabbas över hela världen. Hudsjukdomen kan förekomma i alla åldrar och är vanligast i åldersgruppen 50–69 år. Psoriasis har ett oförutsägbart symtomförlopp, ett antal externa utlösande orsaker och betydande samsjuklighet som t.ex. artrit, hjärt-kärlsjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom och depression.
Källor: Svenska Psoriasisförbundet, WHOs globala rapport om psoriasis 2016.

Om Lipidor

Lipidor AB (publ) (www.lipidor.se) är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.

Om Menarini Group

Menarini Group är ett ledande internationellt läkemedelsbolag, med huvudkontor i Italien, och med representation i 140 länder samt egna representanter i över 70. Gruppens globala plattform sträcker sig över Europa, USA, Centralamerika, Afrika och Asien Stillahavsområdet och genererar intäkter om över 4,2 miljarder USD i årlig försäljning. I över 130 år har Menarini investerat i utveckling, produktion och distribution av läkemedel för att tillhandahålla en portfölj av produkter inom ett antal olika behandlingsområden för patienter och läkare i hela världen. För mer information, besök www.menarini.com

Om RELIFE

RELIFE S.r.l. är ett Menarini Group-bolag som arbetar utifrån synsättet att sätta patienten i fokus och erbjuda vetenskapligt baserade kliniska dermatologibehandlingar. Visionen är att bli ett världsledande forskningsbaserat medicinskt dermatologi- och estetikbolag. https://www.relifecompany.com/ii/en/dermatology